Novi projekt

 
  • kontaktiranje autora Stefana Wiesendangera
  • promjena licence u GPL (vratiti zajednici, a ne napraviti proprietary rješenje)
  • pretvaranje AnyPortal sučelja u content management
  • pokretanje novog projekta na http://www.rot13.org/~dpavlin/docman.html
  • objava novog projekta na freshmeat.net