Razvoj

 

...kroz tri godine i dalje...

 
 • korisnički logini i passwordi mogu se dobivati sa:
  • pop3 servera
  • ftp servera
  • ldap poslužitelja (modul koji su napisali korisnici!)
  • iz SQL baze
  • ili u kombinaciji
 • autorizacija preko IP adrese, referer URL-a itd...
 • integracija php koda su sučelje docman-a (npr. tree-view)
 • ACL kontrola pristupa
 • lokalizacija
 • templatei