Zaključak

 
  • Zadovoljiti potrebe korisnika (više puta istim rješenjem)
  • Open Source nam je omogućio modificiranje prema našim potrebama
  • GPL licencom smo zaštitili naš rad (i omogućili daljnje usavršavanje)