Mjerenja

Usporedba raznih kombinacija

native mašina
ext2
1.0000   
ext3
1.1026   
reiserfs
1.0054   
jfs
0.9995   
uml sa diskovima na ext2 fs-u
ext2
1.7916   
ext3
1.8006   
reiserfs
1.7414   
jfs
1.7356   
xfs
1.4559   
uml sa diskovima na logičkom volume-u
ext2
1.1615   
ext3
1.8025   
reiserfs
1.4114   
jfs
1.1305   
xfs
1.4444   
uml sa diskovima u ramfs-u (nije za usporedbu zbog swap-anja)
ext2
1.1501   
ext3
1.2184   
reiserfs
1.2800   
jfs
1.3290   
xfs
1.2932