Ima li alternativa?

Naravno, VMWare
  • Emulira pravo računalo, a ne Linux kernel
  • Omogućuje instalaciju različitih x86 baziranih OS-ova
  • Košta! $$$

A besplatnih?

  • Bochs - software-ska emulacija x86 procesora
    sporo (C++), radi i na ostalim arhitekturama (npr. alpha, sparc, powerpc)
  • plex86 - very lightweight Virtual Machine (VM) for x86
    Od veljače 2004. nova arhitektura, moguća akceleracija za bochs...