Što je User-Mode Linux?

  • siguran način za pokretanje više različitih Linux verzija kao procesa (osobito sa skas patchevima za host kernel)
  • različite verzije kernela
  • različite distribucije
  • proučavanje rada i razvoj Linux kernel-a
  • može emulirati više hardware-a nego fizičko računalo (npr. SMP)
  • diskovi se emuliraju kao datoteke
  • bez utjecaja na instalaciju na fizičkom računalu