Mjerenja

uml sa diskovima na ext2 fs-u

ext2
1.7916   
ext3
1.8006   
reiserfs
1.7414   
jfs
1.7356   
xfs
1.4559   
  • utjecaj host ext2 file systema
  • utjecaj buffers/cache sa host OS-a
  • xfs ima najbolje rezultate (najmanje zapisivanja po disku?)