Mjerenja

uml sa diskovima na logičkom volume-u

ext2
1.1615   
ext3
1.8025   
reiserfs
1.4114   
jfs
1.1305   
xfs
1.4444   
  • ukida utjecaj host ext2 fs-a i buffers/cache-a
  • jfs najbolji - poklapa se sa testiranjem na native računalu