Open Source

 

filozofska pitanja

 
Najveća kazna je imati nešto pa ne imati. -Kineska
  • da se povijest sa pretraživačem ne bi ponovila
  • korištenje gotovih Open Source komponenti