Implementacija pretraživača

 

Prvi pokušaj

 
	SELECT * FROM NN WHERE NASLOV LIKE '%riječ%'
  • jednostavan, logičan
  • ne podržava upisane riječi u drugim rasporedima