Konfiguracija node-ova

 • Koje diskove odabrati?
  Proizvođač? Pitanje trenutka!
  Sporije ili brže okretanje?
  Ladice sa ventilatorima, diskovi u RAID 1, ext3 journaling file system
 • Koliko memorije?
  512 Mb za node-ove, 1Gb za front-end node (a moglo bi i više za OpenMosix)
 • Koja kućišta?
  Dodatni ventilatori
  Ovo će biti nakupina od 10-tak istih kućišta!