Računalska infrastruktura

  • Da li imate dovoljno mrežnih priključaka?
    Uobičajna je kombinacija sa front-end node-om i privatnim switch-em

    Slika umrežavanja