Da li je stvarno koristan Open Source?


Ova prezentacija napravljena je korištenjem sljdećih alata dostupnih u izvornom kodu: