Osnovne distribuiranih sustava

Dobrica Pavlinušić, student prve godine poslijediplomskog studija Informacijskih znanosti usmjerenje multimedija

| Zašto prezentacija? | Što je korišteno pri izradi ove prezentacije? | Kako kontaktirati autora? | Kako pogledati prezentaciju? | Kratke upute za korištenje | ZIP arhiva cijele prezentacije |

Zašto prezentacija?

Ova prezentacija je izrađena sa svrhom proučavanja mogućnosti izvodjena interaktivnih prezentacija korištenjem HTML-a. Također se nadam da će poslužiti i kao materijal za kolokviranje kolegija Dr. Preloga Prezentacija informacija na poslijediplomskom studiju.

Nadam se da će ova prezentacija pomoći lakšem shvaćanju materije distribuiranih sustava, kako studentima poslijediplomskog studija tako i svim ostalima zainteresiranim za ovu materiju.

Što je korišteno pri izradi ove prezentacije?

Osnovna prezentacija je bila izrađena korištenjem SCALA MultiMedia MM200 paketa programske kuće Scala. Slike iz prezentacije su zatim prenesene u PhotoShop na daljnju obradu te na kraju u Netscape Navigator Gold 3.0 radi izrade HTML stranica. Kako je bilo potrebno zamjeniti prezentatora u osnovnoj verziji prezentacije sa tekstom, cijeli tekst seminara također je konvertiran u HTML dokument. Korišten je program rtftoweb verzija 1.5 koji se pokazao kao najbolji u konkurenciji Microsoft Word Internet Assistent-a, Microsoft FromPage-a i direktnog prebacivanja teksta preko clipboard-a iz Word-a u Netscape.

Pri izradi stranica sa okvirima (frame-ovima) korišten je programski paket Adobe PageMill. Za izradu stranica sa slikama prezentacija korištena je jedna stranica predložak i odgovarajuća skripta pisana u bash interpreteru potpomognutom sa GNU fileutils-ima pod Windows 95 sučeljem (inače djelom paketa djgpp). Za dodavanje zvučnih dijelova i dinamičkih HTML efekata korištenjem JavaScript-a korišten je program Macromedia Dreamweaver. Za dodatno završno uređivanje stranica korišten je i običan tekst editor, kao i još nekoliko ostalih alata.

Ostali grafički elementi na stranicama (pokretne strelice, pokretne ilustracije u tekstu) su također napravljene u PhotoShop-u te povezane u animirane GIF datoteke.

Na kraju je važno napomenuti da niti jedan od korištenih alata nema zadovoljavajuće rješen problem hrvatskih znakova. Tako je npr. Microsoft-ov FrontPage jednostavno uništio sva naša slova u jednoj radnoj verziji teksta seminara. Ah, možda jednog dana...

Kako kontaktirati autora?

Autora možete kontaktirati korištenjem e-mail adrese dpavlin@foi.hr, ili možete otići na njegove stranice koje se nalaze na http://www.foi.hr/~dpavlin/.

Kako pogledati prezentaciju?

Prezentaciju možete pogledati korištenjem bilo kojeg Web preglednika, međutim, da bi ste iskoristili sve njezine mogućnost (okvire, zvuk, pokretne slike) preporučam Vam korištenje Netscape Navigator 3.0 ili noviji. Kako se za zvuk koristi Netscape audio plug-in ukoliko koristite Internet Explorer nećete moći uživati u zvučnim efektima.

Kratke upute za korištenje

Korištenjem simbola možete prijeći na slijedeću stranicu, dok se korištenjem simbola možete vratiti na prethodnu. Ukoliko se želite vratiti na prvu stranicu prezentacije (ovu) iskoristite simbol .

Ukoliko odaberete jedan od linkova na slici za vrijeme prezentacije biti ćete prebačeni na taj dio teksta u seminaru. Također, možete pogledati i tekst seminara odabiranjem ovog linka ili odabiranjem linka na kraju liste slika. Povratak na prezentaciju možete ostvariti korištenjem odgovarajuće slike sa lijeve strane ili back gumba vašeg browsera.

Prezentaciju možete početi odabiranjem prve slike sa lijeve strane ili pritiskom ovdje.

ZIP arhiva cijele prezentacije

Za pregledavanje kod kuće možete odabrati arhivu prezentacija.zip u kojoj se nalazi cjelokupna prezentacija [cca. 750 Kb]. Za pregled će vam trebati WEB browser.