Problemi...

Ako imate samo čekić, svaki problem Vam izgleda kao čavao...

Definicija problema:
Naš mali tim želi razmljenivati dokumente koji su povjerljivi, s ljudima unutar kompanije i onima koji su na putu, te ponijeti sa sobom dokumente na put.

Sigurno i jednostavno razmjenjivati dokumente.

Željeli bi rješiti taj problem do ponedjeljka kada se kreće na put!

"Dobrice, možeš li to riješiti?" -- direktor IT-a