Što učiniti sa promjenama?

Našim rješenjem korisnici su zadovoljni.
Što sa promjenama napravljenim na AnyPortal-u?

Pokretanje novog projekta

  • kontaktiranje autora AnyPortal-a Stefana Wiesendangera
  • promjena licence u GPL (vratiti zajednici, a ne napraviti propriatary rješenje -- svoje rješenje smo bazirali na Open Source-u)
  • pretvaranje AnyPortal sučelja u content management
  • pokretanje novog projekta na http://www.rot13.org/~dpavlin/docman.html
  • objava novog projekta na freshmeat.net

U slijedeće dvije godine razvijeni su: različiti izvori autorizacije (pop3, ftp, LDAP, RDBMS,...), ACLi, lokalizacija, templatei...