Zablude

  • Linux je besplatan
  • Linux je jeftin
  • Linux je kompliciran
  • $50,000 je mnogo novca
  • $50,000 mi garantira dobar proizvod
  • Ovo je prezentacija koja govori o novcu