Zablude

$50,000

mnogo novca, garantira sigurnost

Garantira rješenje koje:

  • kojem je cijena $50,000
  • neće biti točno ono što trebamo
  • će stajati još $50,000 da ga prilagodi našem problemu
  • sa kojim nikada nećemo biti sasvim zadovoljni
Dokaz?