Korporativne stranice zahtjevi

dokaz 1.

  • portaloliki site
  • back-end za urednika sadržaja
  • podržati već definiranu strukturu sadržaja
    struktura sadržaja
  • odijeliti izgled od sadržaja: templates