Usporedba sa cvs.linux.hr

sourceforge.net cvs.linux.hr
web sučelje za održavanje projekta

http://projectname.sourceforge.net
http://cvs.linux.hr/projectname/
Tacker
jitterbug
mailing liste i diskusijski forumi
izdavanje novih verzija
ručno
shell pristup i compile farm
shell pristup
korištenje MySQL baze
MySQL ili PostgreSQL
CVS repozitorij
CVS repozitorij
kategorizacija projekta