Što je SourceForge

...na hrvatskom...

  • besplatan servis
    • sa mogućom komercijalnom podrškom
  • za Open Source projekte
  • tko plaća SourceForge?