Web sučelje za održavanje projekta

  • sigurno ulogiravanje (SSL)
  • objava novosti (news)
  • administracija projekta
  • pozivi za pomoć (help wanted)
  • administracija servisa (http, ftp...)
Jednostavno upravljanje projektom