Tacker, mailing liste, diskusijski forumi

  • prijava bug reporta preko web-a
  • kategorizacija i pretraživanje bugova
  • Geocrawler mailing liste
  • web sučelje za mailing liste
Komunikacija sa drugim developerima i korisnicima