CVS repozitorij, pristup ssh-om

  • read/write pristup CVS-u korištenjem ssh-a
  • anonymous read-only pristup CVS-u
  • web sučelje za pregled CVS-a
  • ssh pristup shell-u, korištenje crontab-a
  • mogućnost testiranja ili izrade binary distribucija za različite platforme na compile farm-u
Jednostavana sinhronizacija developera bez obzira na fizičku lokaciju