Portal
Ř PORTAL (lat.porta -
vrata) glavni ulaz na
pročelju dvora, palače,
crkve ili veće građevine
obično urešen likovnom
obradom