TCP/IP protokol

Sadržaj prezentacije:
TCP/IP protokol
O cemu cemo govoriti?
Povezivanje racunala
Tipovi mreza
Mreze sa komutacijom vodova
Mreze sa komutacijom poruka
Paketska mreza
Nacin rada paketske mreze
TCP/IP model
Protokoli TCP/IP-a
Internet sloj - IP
IP usmjeravanje
IP usmjeravanje
IP adrese
Internet sloj - ICMP i ARP
Internet sloj - ICMP
Internet sloj - ARP
Sloj prijenosa
Buducnost: IPv6
TCP/IP ilustracija
Enkapsulacija podataka
Usporedba sa ISO/OSI modelom
Protokoli aplikacija TCP/IP-a
TCP/IP servisi
TCP/IP servisi
Dodatak
Povijest Interneta
Servisi za komuniciranje
Servisi za dijeljenje resursa
Udaljeno prijavljivanje
Ostali servisi

Autor: Dobrica Pavlinušić

E-mail: dpavlin@foi.hr

WWW stranica: http://www.foi.hr/~dpavlin/

Ostali podaci:
Prezentacija održana 19.10.1998. u sklopu predavanja u organizaciji grupe za Multimediju i napredno programiranje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.