Da li ima smisla bazirati nešto na Mozilla kodu? Komdo - IDE za programiranje u Perl-u, Python-u i JavaScript-u


[59,100 stranica na internetu izgleda da misle da ima] http://www.google.com/search?q=project+based+on+mozilla
Komdo screenshot http://www.activestate.com/Products/Komodo/

XML/SGML/DTD editor

http://www.doczilla.com/