GPL/MPL/NPL koga briga za licence?


http://www.mozilla.org/MPL

Licence su način da zaštitite svoj kod od zloupotrebe.

Zanimljiv primjer višestrukog licenciranja: