Zahtjevi korisnika

Što su zapravo tražili?

  • dostupnost sa Interneta i intraneta
  • podrška grupnom radu (logini, passwordi...)
  • sučelje za razmjenu dokumenata (Office, binary; ne može se koristiti CVS)
  • pristup iz preglednika (browser-a, neki korisnici imaju Mac)
  • autorizacija korisnika (logovi... audit trail zna biti korisniji od same autorizacije!)
  • siguran (kriptiran) prijenos podataka (podaci su povjerljivi)
Da li su stvarno to tražili?