Zahtjevi korisnika

Tehnički pristup

Ideje:
  • NFS disk - clienti nisu samo Unix
  • Samba - jednostavno za korisnike, ali nema enkripcije podataka
  • neki distribuirani FS (AFS, CODA...) - komplicirano
  • http server - mogućnost autorizacije, mogućnost enkripcije

Sjećate li se zahtjeva korisnika?
Sigurno i jednostavno razmjenjivati dokumente.